Bezirk
de

Kalender

BaseCamp extended outreach

BaseCamp extended outreach

Juli 13, 2019
20:00 - 00:00
Alte Strasse 8, Muhen, Schweiz

13. – 28.7.2019

Gottesdienst

Gottesdienst

Juli 21, 2019
10:00 - 00:00
Alte Strasse 8, Muhen, Schweiz

Überraschung

Gottesdienst

Gottesdienst

August 4, 2019
10:00 - 00:00
Alte Strasse 8, Muhen, Schweiz

Begrüssung: Christine Moll

mit Kinderhüeti

(anschliessend: Spaghetti- Essen)

Gebetsabend

Gebetsabend

August 6, 2019
19:30 - 00:00
Alte Strasse 8, Muhen, Schweiz

Gebetsabend

AUSFALLENDE GOTTESDIENSTE

***Sonntag 28.7.2019 Kein Gottesdienst!***

***Sonntag 18.8.2019 Kein Gottesdienst!***

Gemeindeprogramm

Gemeindeprogramm Quartal 3 2019

Gemeindeprogramm des Aktuellen Quartals

Jungschar Polar

Infos/ Geschichten zu Jungschar Polar

Teenieclub

Infos/ Geschichten zum Teenieclub

Reservation Zoar

Anmeldeformular Reservation Zoar

Anmeldeformular

Anmeldeformular